RED TEAMGİSS Global Kırmızı Takım ekibi, değişen ve gelişen teknoloji ve bunun getirdiği yeni ve öngörülemeyen tehditlerin analizini yaparak, organizasyonların siber saldırılar karşısında yaşayabileceği potansiyel zararları proaktif yöntem ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde ortaya çıkarır.

Dijital dünyada varlığını sürdürmek isteyen bütün organizasyonların, yasal zorunluluk ve standartlar haricinde düzenli ve sürekli bir şekilde gerçekleştirmesi gereken güvenlik testleri ile birlikte kapsayıcı ve tamamlayıcı danışmanlıklar, siber tehditlerin yönetiminde önemli bir rol oynamaktadır.

Aşağıdaki konular GİSS Global Kırmızı Takım ekibi tarafından sağlanan yönetilebilir hizmetler ve danışmanlıklardır :

İç Ağ Sızma Testi
Dış Ağ Sızma Testi
Web Uygulama Sızma Testi
Mobil Uygulama Sızma Testi
BDDK Uyumlu Sızma Testi
Stres/ Yük Testleri
DoS/DDoS Testi
IoT/Scada Güvenlik Testi
Sosyal Mühendislik Testi
Zafiyet Yönetimi
Statik Kod Analizi
Dinamik Kod Analizi
Siber İstihbarat
Tehdit İstihbaratı
Siber Tatbikat