SOC


GİSS Global bünyesinde çalışan siber güvenlik operasyon merkezi, saldırıları izleme, saldırıları karşılama ve altyapı teknolojilerinin yönetimi gibi çok sayıda hizmeti sürekli olarak sağlamak hedefiyle yola çıkmıştır. Bu hizmetler, organizasyonların siber güvenlik olaylarının keşfi, tespiti ve proaktif olarak harekete geçip önlem almalarına yardımcı olmaktadır.

SOC, Güvenlik Operasyonu Merkezi ekipleri, güvenlik olaylarının zamanında, doğru, açık ve net şekilde keşfedilmesi, analiz edilmesi, savunulması, olayla ilgili harekete geçilmesi ve incelenen olayların raporlanmasından sorumludur.

GİSS Global, çeşitli güvenlik teknolojilerinin yönetimini lokasyon ayırt etmeksizin tek bir iletişim noktasıyla, merkezi bir şekilde yürütülmesini hizmet yönetimi (As a Service) şeklinde gerçekleştirmektedir.

Aşağıdaki konular dahilinde yönetilebilir hizmetlerin alınması mümkündür:
7×24 Monitoring (L1 & L2)
SIEM As a Service
SOAR As a Service
Firewall As a Service
IPS/IDS As a Service
APT As a Service
XDR (EDR, NDR, MDR) As a Service
DLP As a Service