TOC


GİSS Global bünyesinde 7×24 çalışan teknoloji operasyon merkezi, altyapı izleme, uygulama ve altyapı teknolojilerinin yönetimi gibi çok sayıda hizmeti sürekli olarak sağlamaktadır. Bu hizmetler, daha etkin ve uygun maliyetli bir şekilde operasyonlarının devamlılığını sağlar.

GİSS Global, çeşitli altyapı teknolojilerinin yönetimini lokasyon ayırt etmeksizin tek bir iletişim noktasıyla, merkezi bir şekilde yürütülmesini hizmet yönetimi (As a Service) şeklinde gerçekleştirmektedir.

Aşağıdaki konular dahilinde yönetilebilir hizmetlerin alınması mümkündür:
7×24 Monitoring (L1 & L2)
Linux Sunucu Yönetimi
Windows Sunucu Yönetimi
Exchange Yönetimi
Açık Kaynak Kodlu Mail Gateway Yönetimi
Active Directory Yönetimi
Veritabanı Yönetimi
Uygulama Yönetimi
ERP Yönetimi
CRM Yönetimi